Editor

Teti Verhoeff

Digitalisering en Innovatie

Sinds september 2022 werk ik bij Digitalisering en Innovatie als projectleider Ontwerpen van Vertrouwen. Vanuit die directie werk ik samen met verschillende organisatieonderdelen uit verschillende clusters.

Sinds september 2022 werk ik bij Digitalisering en Innovatie als projectleider Ontwerpen van Vertrouwen. Vanuit die directie werk ik samen met verschillende organisatieonderdelen uit verschillende clusters.

Het project Ontwerpen van Vertrouwen draagt bij aan het begrijpen en versterken van vertrouwen tussen Amsterdammers en gemeente, en tussen collega's onderling. Dat doen we door gereedschappen te ontwikkelen op basis van het Yutpa-raamwerk en Yutpa-workshops te organiseren, waarin we aan de hand van een concrete casus uit de praktijk samen reflecteren en ideeën bedenken.

Het Yutpa-raamwerk is ontwikkeld door prof. dr. Caroline Nevejan. Yutpa is een acroniem voor to be with you in unity of time, place and action. Het maakt reflecteren op het ongrijpbare begrip 'vertrouwen' concreet en hanteerbaar. Met de gereedschappen die we iteratief en al testend met collega's ontwikkelen willen we een concrete en tastbare bijdrage leveren aan de grotere beweging naar meer vertrouwen.

 

 • Public

  Kunstproject in buurthuis in stadsdeel Noord

  YUTPA workshop BIA 4 december 2023

  Read more about
 • Public

  CAK lijst; wanbetalers zorgverzekeraar

  YUTPA workshop WPI Schuldhulpverlening 25 januari 2024

  Read more about
 • Public

  Casus 'Passend onderwijs voor thuiszittende kinderen'; Maatwerkcoaches

  Read more about
 • Public

  Casus 'Wekelijkse maaltijduitgifte door bewoners Indische buurt'; Gebiedsmakelaars

  Read more about
 • Public

  Casus 'Beëindiging uitkering van jongeman met psychosociale problematiek'; WPI

  Read more about
 • Public

  Casus 'Melding wapenbezit'; Jeugd

  YUTPA workshop Jeugd 8 juni 2023

  Read more about
 • Public

  Casus 'HPV vaccinatie inhaalcampagne'; GGD, Communicatie, D&I

  Read more about
 • Public

  Casus 'Vergoeding voor tandartsbehandeling'; WPI Armoede

  YUTPA workshop WPI Armoede 8 augustus 2023

  Read more about
 • Public

  Casus 'Handhaving horecaonderneming'; VTH Vakdag

  YUTPA workshop VTH Vakdag 12 oktober 2023

  Read more about
 • Collection (9)

  Verzameling verschillende casus

  Public
  Read more about
 • Collection (5)

  Vakgroep Ontwerp & UX

  Public
  Read more about
 • Public

  Project Ontwerpen van Vertrouwen (Gemeente Amsterdam)

  De directie Digitalisering en Innovatie van de Gemeente Amsterdam is…

  Read more about
 • Public

  Doet de huidige bijstandswet recht aan vertrouwen in de burger?

  Whitepaper door Evelien Meester

  Read more about
 • Public

  Atlas van afgehaakt Nederland

  Over buitenstaanders en gevestigden

  Read more about
 • Public

  From personal affront to a breach of trust

  Narratives of citizens with a lack of institutional trust

  Read more about
 • Public

  Video - Samenmarkt

  Together with Olaf van Koten, Frances Brazier, Coen Hubers en Michel Oey…

  Read more about
 • Public

  Witnessed Presence and the YUTPA framework

  Artikel van Caroline Nevejan

  Read more about
 • Public

  Onrust begrijpen begint met anders kijken

  Een veiligheidspsychologisch perspectief op maatschappelijke onrust

  Read more about
 • Public

  De eenheid achter de tweedeling (podcast VU)

  In deze aflevering van VU Podcasts voor Professionals spreken Jacquelien…

  Read more about
 • Public

  Werken aan meer vertrouwen tussen Amsterdammers en de gemeente

  Raadsinformatiebrief 25 oktober 2022

  Read more about
 • Public

  Macht en Moed

  Ambtelijk vakmanschap en de kunst van het tegenspreken

  Read more about
 • Collection (8)

  Vertrouwen: de afweging (artikelen over het YUTPA…

  Public
  Read more about
 • Public

  Presence as Performance: Exploring Witnessed Presence

  The performing arts have been concerned with mediating presence through…

  Read more about
 • Public

  Time design for building trust in communities of systems and people

  Multi-agent system (MAS) design focuses primarily on design of…

  Read more about
 • Public

  Mensbeelden bij beleid (Rapport SCP)

  Bewust worden, bespreken en bijstellen

  Read more about
 • Public

  De Menselijke Staat (Rapport SCP)

  Burgerperspectief als voorwaarde voor een toekomstbestendig sociaal…

  Read more about
 • Public

  Kun je bouwen op vertrouwen?

  Afgaand op berichten in de media is het beroerd gesteld met het vertrouwen…

  Read more about
 • Public

  Exploring COVID-19 vaccine confidence in the case of people with a Moroccan ethnic background in Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Presence and the Design of Trust (proefschrift)

  Proefschrift Caroline Nevejan

  Read more about
 • Public

  Granularity in reciprocity

  Artikel door Caroline Nevejan & Frances Brazier

  Read more about
 • Public

  De Laag Vertrouwen Samenleving

  De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam…

  Read more about
 • Public

  Maatwerk als standaard?

  Over dilemma’s en dynamieken bij het streven naar ‘maatwerk’ in de…

  Read more about
 • Collection (10)

  Literatuur over vertrouwen

  Public
  Read more about
 • Collection (6)

  Ontwerpen van vertrouwen

  Public
  Read more about
 • Public

  Vertrouwen in elkaar en in de samenleving

  WRR Working paper nr. 26 - Hans Schmeets

  Read more about
 • Public

  Vertrouwen en Corona vaccinatie

  Onderzoek door Amber Mers (Corona Preventie Team) naar de perceptie van de…

  Read more about
 • Public

  Pandemic preparedness and COVID-19: an exploratory analysis of infection and fatality rates, and contextual factors associated with…

  Read more about
 • Public

  Verkenning Versterken van Vertrouwen tussen Gemeente en Amsterdammers

  Ambtelijke verkenning

  Read more about
 • Collection (4)

  Subsidies and Social Services Procurement

  Public
  Read more about
 • Collection (1)

  Onderzoek 2017 Subsidies en Inkoop Sociaal

  Public
  Read more about
 • Public

  Rapportage groepsgesprekken subsdieaanvragers bewoners- en maatschappelijke initiatieven

  Read more about
 • Public

  Klanttevredenheidsonderzoek Subsidieaanvragers meting 4, 2018

  Een klanttevredenheidsonderzoek onder subsidieaanvragers in vervolg op…

  Read more about
 • Public

  Klanttevredenheidsonderzoek Subsidieaanvragers 2e herhaalmeting 2018

  Een klanttevredenheidsonderzoek onder subsidieaanvragers in vervolg op…

  Read more about
 • Collection (4)

  Onderzoek 2018 Subsidies en Inkoop Sociaal

  Public
  Read more about