Article

Rapportage groepsgesprekken subsdieaanvragers bewoners- en maatschappelijke initiatieven

Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) heeft in opdracht van het Subsidiebureau van de gemeente groepsgesprekken gehouden met Amsterdammers die recentelijk een subsidie hebben aangevraagd.

Subsidies bewonersinitiatieven en maatschappelijke initiatieven

Particulieren en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bewonersinitiatieven en maatschappelijke initiatieven. Een maatschappelijk initiatief is een lokaal samenwerkingsverband dat het initiatief neemt om een maatschappelijk doel na te streven en dit zelf of samen met buurtbewoners en andere partners uitvoert1. Bewonersinitiatieven zijn initiatieven genomen door bewoners, bewonersgroepen of ondernemers voor activiteiten die een bijdrage leveren aan de sociale cohesie en de leefbaarheid in de buurt. Per stadsdeel verschillen het aanvraagproces en de voorwaarden voor de subsidieaanvraag. Het Subsidiebureau wil daarom het aanvraagproces voor subsidies voor bewonersinitiatieven en maatschappelijke initiatieven (met een maximaal aanvraagbedrag van €5.000) opnieuw inrichten. De Amsterdamse School zal hen hierin begeleiden volgens de Design Thinking methodiek. Bij deze methodiek staat de klant centraal. Het Subsidiebureau wil daarom inzicht in de ervaringen van aanvragers met het aanvraagproces en hoe zij vinden dat dit verbeterd kan worden. Om dit in kaart te brengen heeft Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) in opdracht van het Subsidiebureau groepsgesprekken gehouden met Amsterdammers die recentelijk een subsidie hebben aangevraagd.

 

Werkwijze

In overleg met het Subsidiebureau en de Amsterdamse school is gekozen voor twee groepsgesprekken, één met Amsterdammers die één keer een kleine subsidie (maximaal €5.000) hebben aangevraagd (aanvragers met weinig ervaring) en één met Amsterdammers die meermaals een kleine subsidie hebben aangevraagd, waaronder minimaal één bewonersinitiatief of maatschappelijk initiatief (aanvragers met veel ervaring).

Media

Documents