Article

Nieuwsbrief - Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid

In deze nieuwsbrief
• Welkom bij de eerste nieuwsbrief van de Gezinsaanpak
• Gemeente Beuningen: "Door een-op-eengesprekken met alle lokale partners staat de gezinsaanpak op de agenda"
• Van Ontwikkelfase via Pilotfase naar Uitrolfase. En dan?
• Landelijke bijeenkomst Gezinsaanpak: "Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden"
• Monitor Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid

Image credits

Header image: LezenSchrijven-logo_NL-kleur_op_wit-XL.jpg