Article

Klanttevredenheidsonderzoek Subsidieaanvragers 2e herhaalmeting 2018

Een klanttevredenheidsonderzoek onder subsidieaanvragers in vervolg op eerdere metingen in 2015 (nulmeting vóór de verandering van werkwijze bij subsidies) en 2016 en 2017 (herhaalmetingen)

Subsidieaanvraag
Zes van de tien recente aanvragen zijn eenmalige aanvragen en bij bijna vier van de tien gaat het om een periodieke aanvraag. Het vaakst ging het om aanvragen voor subsidies onder de 50.000 euro. Een kwart van de subsidieaanvragen valt onder het onderwerp ‘gezondheid, zorg en welzijn’. Ook aanvragen op de onderwerpen ‘wonen en leefomgeving’, ‘kunst en cultuur’, en ‘onderwijs en jeugd’ komen vaak voor. Bijna alle aanvragen zijn online ingediend (95%), terwijl dat bij de vorige metingen minder vaak voor kwam (87% in 2016, 34% in 2015). Negen van de tien aanvragen zijn toegekend.

Webpagina subsidies
De bekendheid van de webpagina van de gemeente over subsidies is verder toegenomen; negen van de tien subsidieaanvragers kennen deze (91%, tov 85% in 2016 en 76% in 2015). Vrijwel alle respondenten die bekend zijn met de website, hebben deze ook weleens bezocht, vaak een enkele keer.

Zes van de tien bezoekers (58%) vinden de webpagina (zeer) goed, 9% procent vindt die (zeer) slecht en de overige zijn neutraal. Men is hier vaker positief dan in de vorige meting (49% (zeer) goed in 2016). Over het gebruiksgemak zijn de bezoekers het minst vaak positief (45% (zeer) goed) en dat is ook niet veranderd. Over de volledigheid en duidelijkheid van de informatie is men vaker positief dan in de vorige meting.

Gegeven suggesties ter verbetering zijn o.a.: pagina duidelijk vindbaar maken, betere werking van E-herkenning, duidelijkere informatie over de subsidieterreinen, pagina’s overzichtelijker maken, betere vindbaarheid van formulieren en eigen aanvraag.

Proces en dienstverlening
De helft van de aanvragers vindt dat zij (heel) veel inspanning heeft moeten doen voor de subsidieaanvraag. Dat is iets minder dan in de vorige metingen.

Eveneens de helft van de aanvragers vindt het proces in het algemeen (zeer) goed, 14% vindt het (zeer) slecht en de rest is neutraal. Men is minder uitgesproken over het proces dan in de vorige metingen. Over de duidelijkheid is ruim de helft van de aanvragers positief (55%), over de snelheid minder dan de helft (45%) en over de efficiëntie nog iets minder (43%). Bijna een kwart vindt de snelheid en efficiëntie (zeer) slecht en bijna een vijfde de duidelijkheid van het proces. Subsidieaanvragers ontvingen sneller een besluit dan in de vorige meting (75% binnen drie maanden versus 64% in 2016) en men is dan ook vaker tevreden over deze snelheid. Toch vinden nog twee van de tien aanvragers dat het (zeer) traag ging.

De dienstverlening krijgt gemiddeld een 6,8& als rapportcijfer. Dat verschilt niet veel met voorgaande jaren (6,7 in 2016 en 7,0 in 2015). Zestien procent geeft een onvoldoende, iets minder dan in de vorige meting (20%) en meer dan in de nulmeting (12%). Men geeft veel verschillende suggesties ter verbetering van het proces en de dienstverlening, o.a. ten aanzien van een snellere doorlooptijd, meer (mogelijkheden voor) persoonlijk contact en betere inlogmogelijkheden.

In de tabel  op pagina 5 staan de resultaten van de drie metingen samengevat.

Media

Documents