Article

Begraven voor onbepaalde tijd

Commissie Ruimtelijke Ordening 31 augustus 2022

O&S heeft in opdracht van Ruimte en Duurzaamheid onderzoek uitgevoerd naar de uitvaart- en
begraafwensen van Amsterdammers. Een paar jaar geleden is uit een vergelijkbaar onderzoek
onder andere gebleken dat een meerderheid destijds een voorkeur had voor crematie. In het
huidige onderzoek worden voorkeuren wederom breed bevraagd en wordt daarnaast ingezoomd
op de behoefte aan en kennis over begraven voor onbepaalde tijd. Deze laatstgenoemde optie
wordt sinds instemming van de Amsterdamse gemeenteraad op 27 mei 2021 aangeboden op de
twee gemeentelijke begraafplaatsen in Amsterdam.
Het veldwerk bestaande uit twee verschillende enquêtes volgde kort op dit besluit en werd
uitgevoerd in een periode waarin verschillende coronamaatregelen van toepassing waren. De
eerste enquête werd uitgezet onder Amsterdammers (online, telefonisch en op papier), waarop
786 vragenlijsten werden ingevuld. De andere vragenlijst was gericht aan professionals in het
veld (uitvaartverzorgers, ondernemers en verzekeraars) en werd door 45 personen ingevuld.
Gelet op dit kleine aantal, zijn de uitkomsten betreffende uitvaartondernemers indicatief. Toch
maken de reacties een aantal zaken duidelijk

Behandeld in Commissie Ruimtelijke Ordening 31 augustus 2022

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Niek Bosch, niek.bosch@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron: O&S

Auteur: Soufyan Ahamiane, Marloes de Hoon, Ellen Lindeman, Laure Michon, Lotje Cohen
E
-mailadres: S.Ahamiane@amsterdam.nl

Additional info

Media

Documents