Article

Consistente spelling voor gebiedsnamen

De schrijfwijze van een aantal gebieden die de gemeente gebruikt is veranderd. Op advies van het Genootschap Onze Taal zijn alle slashes (/) of koppeltekens (-) vervangen door een komma. Zo schrijven we nu Buitenveldert, Zuidas in plaats van Buitenveldert/Zuidas en Geuzenveld, Slotermeer, Sloterdijken in plaats van Geuzenveld-Slotermeer-Sloterdijken. Daarnaast zijn sommige namen uitgebreid. Zo heet Bijlmer-Centrum nu Bijlmer-Centrum, Amstel III.

De aanleiding voor het aanpassen waren vragen over de verschillen in de naamgeving van de 22 gebieden door gebruikers. Vervolgens heeft de afdeling Basisinformatie samen met de afdeling Onderzoek, informatie en Statistiek advies ingewonnen bij onder meer stadsdeelonderzoekers en gebiedsteams, communicatieadviseurs, de Commissie naamgeving openbare ruimten en het Genootschap Onze Taal.

Het resultaat is een consistente spelling en interpunctie van de gebiedsnamen. Deze is vastgesteld door College en Raad (zie de verordening op het lokaal bestuur) en geldt sinds 3 oktober. De nieuwe namen zijn al doorgevoerd op de kaart op deze website. Ze zijn ook te vinden in de datacatalogus.

 

registratie-gebieden

Image credits

Icon image: naamloos.png