Article

Fiscaliteit & Duurzaamheid

Een inventarisatie en eerste selectie van fiscale maatregelen ter bevordering van de duurzaamheidsdoelstellingen van Amsterdam

De duurzaamheidsdoelstellingen van Amsterdam kunnen enkel worden behaald wanneer binnen de gemeentelijke organisatieonderdelen wordt samengewerkt en vanuit de verschillende beleidsvelden wordt meegedacht. De Notitie Fiscaliteit & Duurzaamheid vormt een bijdrage van Belastingen daaraan.

Belastingen is gestart met een inventarisatie van de mogelijkheden om de Amsterdamse duurzaamheidsdoelstellingen te ondersteunen met het gemeentelijke fiscale instrumentarium. Deze inventarisatie leverde een 17-tal mogelijke fiscale maatregelen op.

De duurzaamheidsdoelstellingen van Amsterdam kunnen enkel worden behaald wanneer binnen de gemeentelijke organisatieonderdelen wordt samengewerkt en vanuit de verschillende beleidsvelden wordt meegedacht. De Notitie Fiscaliteit & Duurzaamheid vormt een bijdrage van Belastingen daaraan.

Belastingen is gestart met een inventarisatie van de mogelijkheden om de Amsterdamse duurzaamheidsdoelstellingen te ondersteunen met het gemeentelijke fiscale instrumentarium. Deze inventarisatie leverde een 17-tal mogelijke fiscale maatregelen op.

Image credits

Header image: Fiscaliteit & Duurzaamheid gemeente Amsterdam

Icon image: Fiscaliteit & Duurzaamheid

Media

Documents