Collection (17)

Innovatieagenda 2023: Brede Welvaart

Amsterdam neemt het begrip ‘brede welvaart’ als leidraad. Dit betekent een evenwichtige ontwikkeling die niet alleen economische groei nastreeft, maar ook aandacht voor aspecten die bijdragen aan het welzijn en de tevredenheid van de inwoners. Het gaat dan niet alleen om inkomen en bezit, maar ook om kwaliteit van leven, nu en voor volgende generaties. Denk aan welzijn, gezondheid, de balans tussen werk en vrije tijd, wonen, veiligheid en milieu. Deze kijk op het begrip welvaart zorgt voor een veerkrachtige, inclusieve en leefbare stad voor iedereen.

We vragen bij bestuurders om aandacht voor brede welvaart, testen ontwikkelingen in besluitvorming, maken gesprekken mogelijk en onderzoeken de mogelijkheden van nieuwe vormen van economie. Dat doen we door klein te testen, snel te ontwikkelen en door innovatieve beleidsontwikkelingen. Zo ontwikkelen we een model waarmee bestuurlijke besluiten inzichtelijk en transparant worden gemaakt.

More information

Image credits

Header image: Ookmeerweg flat | fotograaf: Edwin van Eis

Icon image: Ookmeerweg flat | fotograaf: Edwin van Eis

Sort on: