Collection (3)

Werkplaats Sociaal Domein Regio Amsterdam

De Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en omgeving is gericht op nabij sociaal werk. De decentralisaties op het gebied van jeugd, participatie en maatschappelijke ondersteuning hebben immers als doel de hulp en ondersteuning dichter bij de burgers in kwetsbare posities te organiseren. Street level professionals binnen en buiten stedelijke wijkteams moeten in de nabijheid van deze burgers gaan opereren en samen met informele actoren innovatieve werkwijzen ontwikkelen voor toegankelijke voorzieningen.

Binnen de werkplaats vanuit de Hogeschool van Amsterdam werken professionals, onderzoekers en ervaringsdeskundigen nauw samen met elkaar aan kennisontwikkeling. Hoe mobiliseren ‘nabije’ formele en informele partijen in de praktijk sociale ondersteuning/maatschappelijke participatie voor mensen in kwetsbare posities?

More information

De Werkplaats Sociaal Domein (voorheen Wmo werkplaats) Amsterdam werkt in onderzoek en praktijk nauw samen met de volgende Amsterdamse en regionale partners.

  • Gemeenten Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Amstelveen.

  • HvA Opleiding MWD, HvA Opleiding CMV

  • Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA)

  • Spirit GGZ

Bron en meer informatie: Hogeschool van Amsterdam

Zie ook: Website werkplaatsen sociaaldomein In het programma Integraal werken in de wijk (IWW) bundelen de Werkplaatsen Sociaal Domein hun krachten met Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, en Vilans om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. 

Additional info

Image credits

Icon image: logo werkplaats sociaal domein van hva.nl

Sort on: