Participant

Lex Veldboer

Hogeschool van Amsterdam

Lex Veldboer is sinds voorjaar 2017 lector Stedelijk Sociaal Werken. Tevens is hij penvoerder van de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en omgeving. Als lector gaat zijn aandacht uit naar sociaal werk in achterstandswijken in de stedelijke agglomeratie. Deze wijken worden in Amsterdam aangeduid als ‘ontwikkelbuurten’. Het zijn gebieden met veel sociale uitsluiting en armoede, een grote etnische diversiteit, een geringe sociale organisatie en veel organisatorische complexiteit. Sociaal werkers, andere professionals en vrijwilligers werken hier onder moeilijke omstandigheden samen om de positie van stadsbewoners op achterstand te verbeteren. Hoe doen ze dat en welke dilemma’s komen ze daarbij tegen? En welke initiatieven rond outreachend werken, preventie, nabijheid en informele ondersteuning dragen daadwerkelijk bij aan het terugdringen van sociale uitsluiting in deze gebieden? Naast de coördinatie van het onderzoek en de daaraan verbonden ontwikkeltrajecten van het ‘stedelijke’ lectoraat en de ‘regionale’ werkplaats is Veldboer tevens als scriptiebegeleider betrokken bij de masters Social Work en Urban Management.

Bron en meer informatie: profiel HvA

 • Public

  #7 De Stad als Professie

  In deze zevende editie van Bewogen Stad staat de ‘urban professional’…

  Read more about
 • Public

  Lexicon nabijheid en sociaal werk

  Nabijheid is een kernbegrip in het sociaal werk. Via nabijheid wordt…

  Read more about
 • Public

  'Gewoon meedoen' is niet zo gewoon

  Verkennend onderzoek participatie bewoners met licht verstandelijke…

  Read more about
 • Public

  Verschraling in professioneel perspectief

  Narratieven van (streetlevel) professionals over schaarstepraktijken bij…

  Read more about
 • Public

  #5 De Staat van de Verzorgingsstad

  Op landelijk niveau heeft het debat over het toegenomen repressieve…

  Read more about
 • Collection (0)

  Polderen met Kennis IV: Small Wins…

  Public
  Read more about
 • Public

  Verbinding als motor van het sociale domein in Amsterdam Noord

  Een verkenning van informeel en formeel sociaal werk in de Molenwijk en…

  Read more about
 • Public

  Sociale media geven jongerenwerkers nieuwe kijk

  'je ziet wat er speelt aan rottigheid'

  Read more about
 • Collection (5)

  Werkplaats Sociaal Domein Regio Amsterdam

  Public
  Read more about