Article

Verschraling in professioneel perspectief

Narratieven van (streetlevel) professionals over schaarstepraktijken bij collectieve ontplooiingsgerichte voorzieningen in een Amsterdamse en Zaanse wijk

Binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) leven er zorgen dat collectieve voorzieningen in
aandachtswijken kampen met ‘verschraling’ en ‘onderbedeling’. Zo concludeert de Raad voor de
leefomgeving en infrastructuur (2020) dat publieke voorzieningen in steden zijn verschraald, waardoor
sommige groepen beperkt toegang hebben tot relevante voorzieningen als een bibliotheek, sport- of een
welzijnscentrum. Wanneer de meest kwetsbare inwoners van een stad de minste ondersteuning krijgen
(de ‘inverse care law’, Cookson et al., 2021), of als de ondersteuning voor hen achterblijft bij de behoeften
(de ‘disproportionate care law’, ibid.), kan dit ernstige gevolgen hebben voor hun ontplooiingskansen.
In dit kwalitatieve onderzoek verkennen we vanuit het perspectief van professionals in hoeverre collectieve voorzieningen in de sociale infrastructuur van MRA-aandachtswijken van belang zijn voor de
kansengelijkheid en ontplooiing van inwoners. We zijn met name geïnteresseerd in de bibliotheek, het
buurthuis en laagdrempelige openbare speel- en sportvoorzieningen. Met behulp van kwantitatieve data
(waaronder de leefbarometer, de kansenkaart en de kwetsbaarheidsscores van wijken) en gesprekken met
informanten is er gekozen voor onderzoek in de wijk Osdorp-Midden in Amsterdam en in de wijk
Kogerveldwijk in Zaanstad.

Om de betekenis van deze voorzieningen voor de kansengelijkheid en ontplooiing van inwoners volgens
professionals in kaart te brengen, voerden we per voorziening gesprekken met één of twee professionals.
In totaal namen 15 professionals deel aan het onderzoek, van wie zeven in Zaanstad en acht in Amsterdam

Auteurs: Sylvia Huwaë, Saskia Welschen & Lex Veldboer

Lectoraat Stedelijk Sociaal Werk, Hogeschool van Amsterdam

Dit onderzoek is gefinancierd door het Kenniscentrum Ongelijkheid en is uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma “De stad voor iedereen”, van het Kenniscentrum Ongelijkheid. Het onderzoek maakt deel uit van een project “De stad voor iedereen: verschraalde voorzieningen, verschraalde ontplooiing?” dat is gerealiseerd in samenwerking met de Vrije Universiteit, Gemeente Amsterdam (Onderzoek en Statistiek), Gemeente Zaanstad (Onderzoek & Statistiek) en De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

 

Image credits

Header image: Photo by Mike Erskine on Unsplash

Media

Documents