Article

Rijvaardigheid aantonen via IRMA op je mobiel (peer-to-peer)

Inzet van een mobiele balie (IRMA koffer) om rijbewijs in IRMA te laden

In dit onderzoek is een 'peer-to-peer' flow getest met jongeren en agenten. In de test zijn drie prototypes getest, samen vormden zij de flow waarin jongeren via hun IRMA-app hun rijvaardigheid kunnen aantonen:
- Prototype IRMA-koffer: overzetten van rijbewijs naar de IRMA-app
- Prototype voor agent: samenstellen van de uitvraag
- Prototype voor de jonger: laden van rijbewijs en het vrijgeven van leeftijd en rijvaardigheid.
In de flow zat ook de mogelijkheid voor de jongere om te kunnen controleren of de agent bevoegd is de gegevens te vragen.

Uitvoering

  • UX Designer: Mike Alders en Dirk Been
  • UX Researchers: Anouschka Scholten en Ineke van Gelder

Jongeren - onderzoeksvragen

Kunnen en willen 16-jarigen (of jongeren in deze leeftijdsrange) hun rijvaardigheid op hun mobiel via IRMA aantonen?

  1. Hoe kijken jongeren aan tegen deze manier van aantonen van rijvaardigheid?

  2. Hoe verhoudt zich dat tot (onze aanname) dat zij niet altijd hun rijbewijs bij zich hebben, maar hun mobiel wel en evt excuses als ‘sorry, ik heb m’n rijbewijs niet bij me’?

  3. Hoe kijken 16-jarigen aan tegen het bevragen van politie/ handhavers over hun rol/bevoegdheid?

Jongeren - testresultaten

Jongeren zijn vooraf en achteraf zeer positief over hun rijvaardigheid en andere officiële persoonsgegevens op hun mobiel. Ze vinden het vooral erg handig; zo hebben ze altijd alles bij de hand, hun mobiel hebben ze altijd bij zich.

Agenten - Onderzoeksvragen

Kunnen en willen agenten rijvaardigheid uitvragen via IRMA?

  1. Hoe kijkt politie aan tegen deze wijze van uitvragen van alleen rijvaardigheid (al dan niet met naam en pasfoto samen)?

  2. Wat is eventuele toegevoegde waarde en wat zijn eventuele bedenkingen?

  3. Hoe kijkt politie aan tegen bevraging door burgers over hun rol/bevoegdheid?


Agenten - Resultaten

Agenten staan positief tegenover een digitale identiteit op een mobiel en het uitvragen van rijvaardigheid en andere persoonsgegevens met IRMA. Voorwaarde is wel dat er een koppeling is met interne politiesystemen (MEOS) voor zowel vastlegging (administratie) als het zien van signalen op moment van identificatie. Ook juridisch moet dit afgedekt zijn.

Eenvoudig in gebruik, uitvragen kan beter en het moet veilig zijn

Samenvattend

Beide groepen deelnemers doorliepen de app vrij eenvoudig bij zowel het verkennen van IRMA, toevoegen van rijvaardigheidsgegevens via een scan van het rijbewijs, het uitvragen van rijvaardigheid en het laten zien van de rijvaardigheid.

De meeste jongeren verwachten dat er ergens wordt meegekeken door de overheid tijdens het vrijgeven. Veiligheid is ook in dit onderzoek door zowel jongeren als agenten benoemd als heel belangrijk.
Het uitvragen van rijvaardigheid door agenten ging makkelijk, maar voldeed nog onvoldoende aan de behoeften en context van gebruik van agenten - er werd met name informatie gemist en agenten hebben het idee niet alles te kunnen uitvragen.

Bekijk het testrapport voor gedetailleerde inzichten per onderzoeksvraag.

De prototypes zijn niet meer online beschikbaar, maar op verzoek wel opvraagbaar bij Mike Alders. 

Auteur: Mike Alders

Image credits

Header image: Rijvaardigheid en 16 plus uitvragen

Icon image: Rijbewijs in IRMA-app laden | 12-01-2024

Media

Documents