Article

Zonder gedoe op pad

Dé slimme parkeerapp voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart (GPK)

We maken parkeren voor mensen met een fysieke beperking soms erg lastig. Bezitters van een GPK kunnen niet spontaan op pad. Dit is het startpunt geweest van ons innovatieproject, waarin we de grootste knelpunten hebben opgehaald bij de gebruikersgroep en een passende oplossing hebben ontworpen.

Dankzij een NL DIGIbeter innovatiebudget is samen met de gemeente Haarlem en Leiden een innovatie gestart om een oplossing te ontwikkelen voor GPK-gebruikers.

De oplossing is omarmd door een groot aantal gemeenten. De gemeenten hebben het Service Huis Parkeer Voorzieningen (SHPV) gevraagd om deze oplossing verder door te ontwikkelen.
Het RDW heeft, na een wettelijke wijziging van de taakstelling, de opdracht gekregen de app te realiseren.
De verwachting is dat de app in maart 2024 wordt geïntroduceerd in Eindhoven. 29 Andere gemeenten volgen later in dat jaar.

Auteur: Mike Alders

De oplossing: een gebruiksvriendelijke parkeer-app

In het project is een voorstel uitgewerkt voor een parkeer app voor bezitters van een GPK. In deze animatie wordt het idee toegelicht:

Herken je de problematiek met de GPK's?

Is jouw gemeente ook bezig met digitaliseren van de parkeerketen? Of vind je net als wij dat het de hoogste tijd is om de dienstverlening te verbeteren? Sluit je dan aan en meld je bij SHPV: info@shpv.nl.

Waarom meedoen?

De slimme parkeer-app is een oplossing voor elke gemeente, groot of klein, die:

 • inclusiviteit belangrijk vindt
 • onbezorgd parkeren wil faciliteren voor mensen met een GPK
 • het risico op fraude met GPK's wil terugdringen
 • digitaal wil kunnen handhaven op fiscale parkeerplaatsen, zonder uitval door de papieren GPK
 • rapportages op basis van gebruiksgegevens wil inzetten voor besluitvorming (o.m. bezettingsgraad van gehandicaptenparkeerplaatsen)
 • een landelijk dekkende oplossing nastreeft voor haar inwoners, met behoud van eigenaarschap over het eigen parkeerbeleid

Meer informatie over Vooruit Inparkeren

 • De eindrapportage van het project Vooruit Inparkeren is beschikbaar via Zonder gedoe op pad.
 • In bijgaande video is de voorgestelde oplossing zichtbaar als animatie.
 • Als bijlage zijn nog twee artikelen beschikbaar uit Vexpansie:
  • Vooruit inparkeren: Parkeren met een GPK? Dat kan beter (Mike Alders, Vexpansie, 2021).
  • De digitale Gehandicaptenparkeerkaart (Hans Nouwens, Expansie, 2021).
 • Case-beschrijving van Informaat: Een slimme parkeerapp voor mensen met een beperking.
 • Volg de SHPV-website voor updates van Parkeren Plus, de naam die de app krijgt die vanaf maart 2024 in Eindhoven wordt uitgerold: Parkeren Plus.

Team Vooruit Inparkeren

Het kernteam Vooruit Inparkeren bestond uit de volgende personen:

 • Mike Alders (Gemeente Amsterdam)
 • Lucas Arts (Gemeente Leiden)
 • Bas de Boer (Gemeente Haarlem)
 • Carla de Oude (Informaat)
 • Demmy Onink (Freelancer)
All rights reserved

Additional info

Image credits

Header image: Fotobank Gemeente Amsterdam, op foto: Marnix Brockmeier

Icon image: Zonder gedoe op pad

Media

Documents