Article

Brede Welvaart (project)

Beschrijving 

In het Amsterdams Akkoord (2022 – 2026, p47) kondigt het college aan te gaan onderzoeken hoe brede welvaart als uitgangspunt nader uit te werken en te verbreden. Met brede welvaart als uitgangspunt wil de gemeente van tevoren inzicht krijgen in de impact van gemeentelijk beleid en programma’s op belangrijke economische, ecologische, ruimtelijke en sociaal-culturele thema’s. Voorbeelden van deze thema’s zijn inkomen, subjectief welzijn, opleiding, gezondheid en ruimtelijke kwaliteit. Om dit inzicht te verkrijgen wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een zogenaamd overwegingskader brede welvaart. Met dit kader kan de samenhang tussen de verschillende thema’s zichtbaar worden gemaakt en inzicht worden gegeven in de manier waarop ze elkaar beïnvloeden.

Het ultieme doel is een overwegingskader te ontwikkelen waarmee we als gemeentelijke organisatie en bestuur vooraf op impact kunnen sturen, kwalitatieve overwegingen kunnen maken en kunnen komen tot transparante keuzes die we uit kunnen leggen aan de Amsterdammer. Dit betekent dat er naast inzicht in de samenhang tussen de economische, ecologische, ruimtelijke en sociaal-culturele thema’s ook moet worden bepaald wat de balans is tussen de verschillende thema’s. Dit zal per situatie verschillen. Ook dient er een handelingsperspectief voor organisatie en bestuur te worden ontwikkeld waarmee we met elkaar het gesprek aan kunnen gaan. Een gesprek om een weging te kunnen maken tussen de verschillende effecten van ons beleid en onze programma’s op de actuele en toekomstige situatie in de stad.

Voor we daar zijn hebben we nog een aantal stappen te maken die we uitwerken in een plan van aanpak. Voor de ontwikkeling van het overwegingskader hebben we de kennis en input van de gemeentelijke organisatie, onze partners, ondernemers en bewoners nodig. Het overwegingskader zal groeien met de ervaring die we opdoen door het oppakken van cases in de praktijk, het organiseren van ontwerpsessies met collega’s en partners en aan te sluiten bij bestaande projecten op het gebied van monitoring. Dit betekent dat er eerst een minimale basisversie ontwikkeld zal worden die steeds meer vorm krijgt vanuit de praktijk tot er een overwegingskader is dat voldoende handvat biedt om transparante overwegingen en keuzes te maken.

 

Doelstelling 

Traditioneel werd welvaart afgemeten aan de hand van de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (BBP).  Economische groei was de maatstaf. Tegenwoordig zijn niet alleen economische- maar ook ecologische-, ruimtelijke- en sociaal maatschappelijke indicatoren van belang om inzicht te geven in de welvaart van de stad en haar inwoners. Brede welvaart is een manier van kijken en meten die inzicht geeft in de effecten van ons beleid en programma’s op verschillende brede welvaartsthema’s. Voorbeelden van deze thema’s zijn consumptie en inkomen, onderwijs en opleiding en ruimtelijke samenhang en kwaliteit.

Over het algemeen worden met het monitoren van brede welvaart de effecten van beleid achteraf gemeten. Met brede welvaart als uitgangspunt willen we voor Amsterdam een balans vinden tussen economie, duurzaamheid, ruimtelijke en sociaal- culturele effecten op de stad, de regio en in andere landen voor nu en later. Het wegen van die balans aan de voorkant voorkomt dat we teveel vanuit één perspectief of belang handelen. We willen inzichtelijk maken wat onze keuzes zijn, waarom we die maken en wat dit voor de Amsterdammer betekent.

  • Een brede welvaart voor de bewoners, ondernemers en bezoekers van Amsterdam
  • Bijdragen aan de transitie van het huidige economisch systeem naar een economie van samenhang tussen ecologie, ruimte, sociaal en economie
  • Met input van de gemeentelijke organisatie, onze partners, ondernemers en bewoners een overwegingskader ontwikkelen.

 

Looptijd 

Lopend project gestart in januari 2023

 

Opdrachtgevers

Gemeente Amsterdam

 

Bronvermelding

  • Team Brede Welvaart
  • Afdeling Innovatie

 

Image credits

Icon image: Brede welvaart | fotograaf: Edwin van Eis