Article

Gebiedsplan Bijlmer West 2019

+ Bijlmer West draagt bij aan 1Zuidoost
+ Bijlmer West is een complete stadswijk
+ ArenAPoort groeit door
+ Zuidoost aan het werk in Zuidoost: de vraag naar arbeidskrachten wordt benut
+ Bijlmer West geschikt maken voor bewoners
+ Verbeteren duurzame mobiliteit: meer ruimte voor fiets en voetganger

Het gebiedsplan is tot stand gekomen door gesprekken, bijeenkomsten en ontmoetingen tussen ondernemers, toekomstige bewoners, partners en ambtenaren.

Gesprekken

In 2018 heeft het stadsdeel  nog iets extra’s gedaan. Vooruitlopend op de formulering van de diverse gebiedsagenda’s en –plannen organiseerde stadsdeel Zuidoost een intensieve consultatie van bewoners, ondernemers en bezoekers. Voor Bijlmer West zijn enquêtes afgenomen bij ondernemers, werknemers en potentiële bewoners. Ook hebben we een aantal bijeenkomsten georganiseerd om thema’s en aandachtspunten op te halen. Een samenvatting van reacties en suggesties is als bijlage toegevoegd in dit gebiedsplan.

Bron: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/gebiedsgericht/gebiedsplannen-2019/gebiedsplannen-0/bijlmer-west/

Media

Documents