Collection (2)

The advancement of women in the municipality of Amsterdam’s diversity and inclusion plan

Promotieonderzoek Yasmin Muradin

In deze collectie staat informatie over het promotieonderzoek van Yasmin Muradin. Zij werkt bij de Gemeente Amsterdam en schrijft daarnaast in deeltijd aan een proefschrift over een onderwerp dat van belang is voor de stad Amsterdam.

Haar onderzoek richt zich op twee hoofdvragen: Hoe wordt de voortuitgang in de loopbaan van vrouwen binnen de gemeente Amsterdam geadresseerd in het diversiteits- en inclusieplan, en hoe verhoudt vrouwenemancipatie zich tot vraagstukken over multiculturalisme, diversiteit en inclusie?

Looptijd: 2021-2025
Begeleiding: Prof. dr. Sarah Bracke (UvA, Sociologie)

More information

Image credits

Header image: Flickr - Women in Business

Icon image: Flickr - Women in Business

Sort on: