Collection (2)

Uitdagingen van Brede Welvaart in de MRA

Verdiepingsbijeenkomst

Deze collectie is samengesteld naar aanleiding van de Verdiepingsbijeenkomsten over de Uitdagingen van Brede welvaart in de MRA. Tijdens deze bijeenkomsten wordt het thema Brede Welvaart besproken.

More information

Lees de Economische Verkenningen op openresearch

Image credits

Header image: Economie2 - Canva.png

Sort on: