Collection (3)

De99vanAmsterdam / Fearless City Amsterdam

De 99 van Amsterdam is een doe- en denktank, een initiatief van het Fearless City Amsterdam programma van de gemeente Amsterdam. De 99 is opgericht om de Amsterdamse initiatieven die de stad eerlijker, rechtvaardiger, duurzamer en inclusiever maken, te verbinden met elkaar en met steden in het buitenland.

Vanuit het Fearless City programma wil Amsterdam in de voorhoede staan van de wereldwijd groeiende beweging die naar een duurzamer, gelijkwaardiger, eerlijker en inclusiever samenleving streeft. Deze beweging staat bekend als municipalisme: steden wereldwijd ontpoppen zich tot voorvechters van (economische) systeemverandering, democratie, tolerantie, solidariteit, publieke belangen en mensenrechten.

More information

Meer informatie: https://de99vanamsterdam.nl

Image credits

Header image: 99vanAmsterdam

Icon image: 99vanAmsterdam

Sort on: