Collection (4)

Ongekende Amsterdammers - Een onderzoek naar bewoners van Amsterdam “die er niet mogen zijn”

Promotieonderzoek Peter Vrieler

In deze collectie staat informatie over het promotieonderzoek van Peter Vrieler. Hij werkt als strategisch adviseur bij stadsdeel Zuidoost van de Gemeente Amsterdam en schrijft in deeltijd aan een proefschrift over een onderwerp dat van belang is voor de stad Amsterdam.

Zijn onderzoek richt zich op de georganiseerde steun vanuit de samenleving (non-gouvernementele organisaties) voor “ongewenste” migranten; Hoe gaan deze organisaties te werk, wat motiveert hen, hoe verhouden zij zich tot elkaar en tot de lokale overheid?

Looptijd onderzoek: 2020-2024
Begeleiding: Floris Vermeulen (UvA, politicologie) en Jan Willem Duyvendak (UvA, sociologie)

More information

Image credits

Header image: divers.jpg

Icon image: divers.jpg

Sort on: