Participant

Peter Vrieler

gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost

strategisch adviseur

In 2003 kwam ik bij de gemeente in dienst. Ik heb verschillende functies bekleed. Momenteel werk ik in stadsdeel Zuidoost als strategisch adviseur.

Mijn phd-onderzoek gaat over "government" rond inwoners die niet beschikken over een rechtsgeldige verblijfsstatus. Rond deze groep inwoners bestaan de nodige vragen. Dit begint al met de definitie: over wie hebben we het precies?  De groep is heel divers. Voor een deel gaat het om vluchtelingen die door Nederland niet als vluchteling erkend zijn, daarom geen asiel kregen. Het gaat daarnaast om "economische migranten". Waarom en hoe wordt dit onderscheid gemaakt? Door de wetgeving verkeren deze medebewoners in een bijzondere, kwetsbare positie. Hoe gaat het gemeentebestuur met hen om, zijn er ondersteunende netwerken en hoe functioneren deze? Door een vergelijkend onderzoek tussen Amsterdam en Rotterdam wil ik achterhalen hoe het lokale krachtenveld van ngo's en gemeente functioneert.

Ik ben aan de UvA gestart in januari 2021 en word begeleid door Jan Willem Duyvendak (Sociologie) en Floris Vermeulen (Politicologie). 

 • Public

  Ongekende Amsterdammers

  Video-interview met Peter Vrieler

  Read more about
 • Public

  Ongekende Amsterdammers

  Onderzoeksvoorstel Peter Vrieler 2019 (promotietraject voor ambtenaren)

  Read more about
 • Public

  Dynamiek in de schaduw van de samenleving

  8-maandenpaper Peter Vrieler (2021)

  Read more about
 • Public

  Tidying the house, or fixing it?

  How do Dutch local politics and organized civil society actors use people…

  Read more about
 • Collection (4)

  Promotieonderzoek: Ongekende Amsterdammers

  Public
  Read more about
 • Collection (2)

  Ongedocumenteerden in de stad

  Public
  Read more about