Article

Dynamiek in de schaduw van de samenleving – lokale netwerken van maatschappelijke actoren ter ondersteuning van mensen zonder rechtmatig verblijf

8-maandenpaper Peter Vrieler (2021)

Dit paper is onderdeel van het promotietraject van Peter Vrieler. Vrieler werk bij de Gemeente Amsterdam en doet wetenschappelijk onderzoek naar welke factoren de aanwezigheid en ontwikkeling verklaren van de groep ongekende (ongedocumenteerde) Amsterdammers en hoe zij zich verhouden tot de stedelijke samenleving. In deze achtmaandenpaper wordt dat onderzoek verder aangescherpt.

De onderzoeksvraag in het paper luidt: hoe kan het strategisch handelen worden begrepen van netwerken van lokale maatschappelijke actoren gericht op het verwerven en aanwenden van middelen ter ondersteuning van migranten zonder rechtmatig verblijf?

Auteur: Peter Vrieler
Datum: September, 2021

All rights reserved

Image credits

Header image: divers 3.jpg

Icon image: divers 2.jpg

Media

Documents