Collection (4)

Ongedocumenteerden in de stad

Het aantal ongedocumenteerden in Nederland wordt geschat op 25.000 tot 58.000 mensen. Een groot deel daarvan leeft in Amsterdam. Sommigen van hen zijn al langer dan 20 jaar illegaal – en dus rechteloos – in Nederland. Het project “Te oud om illegaal te zijn’’ van De Regenboog Groep, in samenwerking met de UvA en andere universiteiten richt zich op deze groep onzichtbare Amsterdammers.

More information

Sociaal-wetenschappelijk onderzoek

De Regenboog Groep werkt samen met onderzoekers van verschillende universiteiten om inzicht te krijgen in de problematiek van de groep oudere ongedocumenteerden. Wie zijn de ouderen en hoe het komt dat ze al zo lang ongedocumenteerd in Nederland zijn? Het rapport komt in oktober dit jaar uit. 

Juridisch onderzoek

Met juristen en andere deskundigen hebben we geïnventariseerd wat de juridische obstakels zijn voor oudere ongedocumenteerden om legaal verblijf te krijgen. Het rapport kun je hier downloaden. We werken aan de aanbevelingen.

Het project van de Regenboog besteedt speciale aandacht aan de situatie en de rechtspositie van oudere Surinamers die al jaren ongedocumenteerd in Nederland verblijven ondanks dat zij als Nederlander werden geboren.  

Website: De Regenboog Groep

Additional info

Image credits

Header image: groenlinksamsterdam

Icon image: deregenboog.org

Sort on: