Article

Randomised Controlled Trial: effectiviteit begeleiding klanten met een arbeidsbeperking

De effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun (IPS), Participatieve Aanpak (PA) en een combinatie van beide

Werk & Re-integratie is samen met het Amsterdam UMC (locatie VU mc) begonnen aan een wetenschappelijk experiment (een RCT) waarin we willen onderzoeken welke vorm van begeleiding het beste werkt voor mensen met een arbeidsbeperking om duurzaam aan het werk te komen. Het experiment past in de lijn van de gemeente om steeds meer evidence based (op basis van wetenschappelijke kennis) te gaan werken. Door dit onderzoek kan de kwaliteit van de begeleiding voor mensen met een arbeidsbeperking verbeterd worden, en kunnen er meer mensen duurzaam aan de slag. We testen wat beter werkt, en voor wie:

(1) eerst plaatsen in werk en vervolgens begeleiden op de werkplek (naar het voorbeeld van IPS (individuele plaatsing en steun));
(2) eerst belemmeringen die spelen om aan het werk te gaan systematisch aanpakken en pas daarna plaatsen in werk (participatieve aanpak (PA));
(3) een combinatie van beide werkwijzen (gemeentelijke IPS en PA); of
(4) de huidige werkwijze.

De twee vormen van begeleiding (IPS en PA) zijn allebei effectief gebleken typen begeleiding binnen een vergelijkbare context buiten de gemeente Amsterdam.

Het project is één van de activiteiten die plaatsvinden binnen de Academische Werkplaats tussen WPI en het Amsterdam UMC (locatie VU mc).

Het project vindt plaats binnen het programma Vakkundig aan het Werk van Zon MW, en wordt door Zon MW mogelijk gemaakt.

Voor meer informatie, zie hier

Image credits

Icon image: Fotograaf: Edwin van Eis. Dossier. Uit Fotobank gemeente Amsterdam