Article

Monitor Brede Welvaart 2018

In de Monitor Brede Welvaart 2018 beschrijft het CBS hoe de welvaart zich in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt. Het gaat daarbij om zowel de economische als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart.

In de Monitor Brede Welvaart wordt niet alleen gekeken naar het niveau van de brede welvaart “Hier en Nu” maar ook in hoeverre dit welvaartsstreven mogelijk een druk legt op volgende generaties in Nederland (brede welvaart “Later”) of op andere landen (brede welvaart “Elders”).

Daarnaast wordt in de monitor aandacht geschonken aan verdelingsaspecten van brede welvaart en wordt de brede welvaart beschreven voor zestien beleidsthema’s. Per indicator is bepaald welke trend die heeft vanuit de optiek van brede welvaart en welke positie Nederland voor die indicator inneemt op de Europese ranglijst.

De monitor is gemaakt op verzoek van het kabinet als een vervolg op de aanbevelingen van de Tijdelijke Kamercommissie Breed Welvaartsbegrip (commissie Grashoff) uit 2016. De monitor maakt samen met een kabinetsreactie op de publicatie deel uit van de stukken voor het Verantwoordingsdebat in mei 2018 in de Tweede Kamer.

Bron: CBS

 

Media

Documents