Article

Sterke daling werkloosheid 50-plussers

Ongeveer 6.200 Amsterdammers tussen de 50 en 64 jaar zijn werkzoekend en behoren tot de werkloze beroepsbevolking (6,1% van de beroepsbevolking, 2017). Dit is een daling ten opzichte van 2016 toen 8.600 ouderen werkzoekend waren (8,4%). Vooral ouderen met een laag opleidingsniveau, 60-plussers en ouderen met een migratieachtergrond zijn relatief vaak werkloos. Er zijn in totaal ruim 150.000 Amsterdammers in de leeftijd van 50 tot en met 64 jaar. Hiervan is 64% aan het werk. Ruim 21.100 ouderen ontvangen een bijstandsuitkering en bijna 6.000 ouderen een WW-uitkering (januari 2018).

2018_nieuws_participatiemarkt_2.png

Bijna twee derde 50-plussers is werkzaam
Ouderen moeten, als gevolg van de afschaffing van vervroegde uittredingsregelingen en de verhoging van de AOW-leeftijd, steeds langer actief blijven op de arbeidsmarkt. Een heel groot deel van de ouderen lukt dit, 64% van de 50-64 jarigen is aan het werk. De arbeidsdeelname daalt wel snel met de leeftijd: van de 50-54 jarigen is 73% aan het werk (2016: 71%), van de 55-59 jarigen 66% (2016: 63%) en onder 60-64 jarigen is nog 50% werkzaam (2016: 53%). Ten opzichte van 2016 valt op dat de 50-59 jarigen vaker zijn gaan werken terwijl onder de 60-64 jarigen de arbeidsparticipatie daalde.

Werkloosheid 50-plus Amsterdam hoger dan gemiddeld in Nederland, maar lager dan in andere grote steden
De werkloosheid onder 50-64 jarigen is in Nederland gedaald van 6,2% (2016) naar 4,8%. Amsterdamse 50-plussers zijn dus nog vaker dan gemiddeld werkloos (6,1%). Ten opzichte van alle 50-plussers in Nederland is de werkloosheid vooral onder de laagopgeleide 50-plussers in Amsterdam vele malen hoger. Ten opzichte van de andere drie grote steden zijn Amsterdamse 50-plussers ongeveer even vaak (6,1%) werkloos als de 50-plussers in Utrecht (6,2%). De 50-plussers in Den Haag zijn iets vaker werkloos (7,0%) en de ouderen in Rotterdam zijn het vaakst werkloos (8,2%).

2018_nieuws_participatiemarkt_3.png

Daling werkloosheidsuitkeringen, stijging bijstand
Het aantal ouderen dat WW-ontvangt daalde met ruim 700 personen in 2017. De komende maanden zal dit aantal mogelijk nog verder dalen omdat veel ouderen de maximale ww-duur bereiken. Een deel van deze groep zal (op termijn) mogelijk een beroep gaan doen op bijstand. Het aandeel ouderen met een bijstandsuitkering nam zowel absoluut als relatief gezien toe ten opzichte van begin 2017. Begin 2018 ontvingen 21.102 50-plussers bijstand, 590 personen meer dan begin 2017. Dit komt neer op 13,3% van alle 50-65 jarigen. Ook de gemiddelde duur in de bijstand is toegenomen naar 9,1 jaar.

 

Media

Documents