Article

Amsterdams Experiment met de Bijstand: effecten van bijverdienpremie

Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam doet onderzoek naar de effecten van de mogelijkheid om een premie te ontvangen bij het uitvoeren van part-time werk op de uitstroom naar werk (bijstandsonafhankelijk) en de duurzaamheid van dat gevonden werk (meer dan zes maanden aaneengesloten aan het werk). Omdat alle deelnemers aan het Amsterdams experiment recht hebben op een bijverdienpremie als zij part-time werken, is gebruik gemaakt van een matchingsmethode om een vergelijkbare groep uit de bijstandsgerechtigden samen te stellen die geen deelnemer is aan het experiment. De eerste resultaten laten een positief effect zien op de uitstroom naar werk (zie bijlage, rapport OIS). In mei 2021 volgt de tweede studie (tegelijkertijd met de resultaten van UvA en HvA naar de effecten van begeleiding), die meer zicht zal geven op de duurzaamheid op langere termijn en ook op mogelijke effecten van de coronapandemie.

All rights reserved

Media

Documents