Article

Mens en technologie: samen aan het werk (robotisering)

In deze gezamenlijke analyse heeft de SER de gevolgen van de transitie naar een digitale economie in kaart gebracht voor de arbeidsmarkt, de organisatie van werk en de arbeidsverhoudingen. Hieruit ontstaat het beeld dat digitalisering kansen biedt, maar dat dit niet vanzelf gaat.

Verkenning en werkagenda digitalisering: 21 oktober 2016 (commissie Robotisering en Arbeid)

Bron: website SER

Media

Documents