Collection (15)

de Sociaal Economische Raad (SER)

De raad bestaat uit drie groepen leden: werknemers, ondernemers en kroonleden (onafhankelijke deskundigen benoemd door de kroon). De raad brengt adviezen uit die zo veel mogelijk unaniem zijn.

More information

Image credits

Icon image: Icon - SER

Sort on: