Collection (8)

Education, Youth, and Welfare Services

City of Amsterdam

Door decentralisaties op het terrein van Jeugd en Zorg (zoals die van de provinciaal gefinancierde jeugdzorg, de jeugdpsychiatrie en de zorg voor jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking) krijgt het onderdeel Onderwijs, Jeugd en Zorg veel meer taken dan voorheen gedelegeerd.

More information

Image credits

Icon image: De Achthoek - Edwin van Eis - fotobank.amsterdam.nl

Sort on: