Article

Participatie 2014 - Van werkelijkheid naar droom en terug

Onderzoek naar de activering van Amsterdamse Trede 2 klanten binnen Kanstraject

In hoeverre is de AI-methode toegepast in een groepsgerichte aanpak, een geschikt middel tot empowerment en onder welke voorwaarden?

In het verlengde van de empowermentdoelstelling ligt uiteindelijk reïintegratie op de arbeidsmarkt. De aanleiding van het project was immers de onverwachte uitstroom naar betaald werk van een aantal Trede 2 klanten. De logische vervolgvraag was daarom: in hoeverre leidt deelname aan Kanscafé tot de motivatie om uit te stromen naar betaald werk en onder welke voorwaarden?

Auteurs

Thomas Kampen
Liza Rubinstein
Jante Schmidt
Loes Verplanke
Universiteit van Amsterdam

Media

Documents