Article

Amsterdammers begeleid aan de slag

Effectiviteit van interventies voor re-integratie van Amsterdammers met een arbeidsbeperking

In deze gerandomiseerde, gecontroleerde studie worden de effecten van individuele plaatsing en steun enerzijds en van de participatieve aanpak anderzijds afgezet tegen de huidige begeleiding voor klanten met een arbeidsbeperking.

All rights reserved