Article

Staat van de Gebieden

De Staat van de Gebieden beschrijft voor de komende bestuursperiode de belangrijkste drie ontwikkelingen van elk gebied in Amsterdam en welk effect ze in het gebied hebben. Het resultaat is een (niet uitputtend) overzicht van 75 opgaven en bijbehorende oplossingsrichtingen. De opgaven voor de gebieden hebben overeenkomsten, maar de manier waarop ze tot uiting komen, verschilt per gebied. De opgaven in de gebieden zijn de effecten van veelal grote ontwikkelingen die hun weerslag hebben op de dagelijkse leefwereld van Amsterdammers. Want ondanks de groei en bloei van de stad, gaat de voorspoed aan een deel van de buurten en hun bewoners voorbij.

Image credits

Icon image: Amsterdam_west.jpg

Media

Documents