Article

Monitor bijstand

In dit onderzoek wordt de instroom, doorstroom en uitstroom van Amsterdammers in de bijstand in kaart gebracht. Ook de duurzaamheid van de uitstroom naar werk wordt in beeld gebracht door middel van koppeling met polisregistraties vanuit het CBS. Op termijn kunnen ook interventies worden gekoppeld waardoor meer inzicht ontstaat in uitstroom naar werk, uitgesplitst naar (type) interventie.

All rights reserved