Article

Beoordeling van het arbeidsongeschiktheidsstelsel

Door professionals in het werkveld

Doel: Het maken van een probleemanalyse van het arbeidsongeschiktheidsstelsel te maken. Centrale vragen hierbij zijn of mensen de inkomensondersteuning krijgen die passend is en blijven of komen mensen weer aan het werk. Het tweede doel: Het schetsen van oplossingsrichtingen. De centrale vraag hier: hoe geven we invulling aan een stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid dat ook in de toekomst uitvoerbaar, uitlegbaar en betaalbaar is? Het laatste moet in 2024 klaar zijn.

OCTAS

Image credits

Header image: netto-arbeidsparticipatie.jpg

Media

Documents