Article

Gewoon geld geven

Kansfonds en HvA starten naar buitenlands voorbeeld het project 'gewoon geld geven', waarbij er 'gewoon' geld wordt gegeven aan gezinnen in bestaanszekerheid, zonder er eisen, verplichtingen of tegenprestaties tegenover te zetten. Het onderzoek richt zich op de effectiviteit van het project op een viertal variabelen: ervaren sociale uitsluiting, ervaren stress, schoolprestaties en gezondheid/voeding. Verwacht wordt dat de betreffende gezinnen op al deze vier variabelen stappen zullen maken.

All rights reserved

Image credits

Header image: rect-geldstukken-euros-munten-2820-geld1.jpg

Media

Documents