Article

Bestaanszekerheid onder druk

Publicatie met een brede en integrale benadering van bestaanszekerheid. Om te laten zien hoe ingrijpend de gevolgen van bestaansonzekerheid zijn, wordt bestaanszekerheid aan vijf leefgebieden gekoppeld: financiën, wonen, sociale relaties, lichamelijke en psychische gezondheid, werk en activiteiten.

Image credits

Header image: mentale kracht foto.jpg

Media

Documents