Article

Schuldenvrije buurt

In 2020 zijn WPI en stadsdeel Noord in de ontwikkelbuurt Vogelbuurt/IJplein gestart met een nieuw initiatief: de armen ineen. De kern van De armen ineen is om met bestaande, voornamelijk informele netwerken in de buurt samen te werken, zodat bewoners met financiële moeilijkheden geholpen kunnen worden om hun financiële problemen op te lossen. Het initiatief loopt van 2020 tot 2024.

In Nieuw-West, de Dichtersbuurt, is het afgelopen jaar een initiatief gestart dat vergelijkbare onderdelen bevat (maar ook verschillen). Daar is een infrastructuur opgezet van formele partijen in combinatie met de inzet van een opbouwwerker die zich richt op de woon- en leefomstandigheden, met een actieve benadering om in contact te komen met enerzijds bewoners die iets willen doen voor de buurt en anderzijds bewoners die met schuldenproblematiek kampen.

In Zuidoost, de G-buurt Noord en Oost, de Indische Buurt, zijn er ook dergelijke initiatieven gestart (met vergelijkbare, maar ook verschillende onderdelen). In de G-buurt Noord wordt ingezet op een kleinschalige, laagdrempelige inlooplocatie van het buurtteam voor bewoners, in combinatie met huisbezoeken en ervaringsdeskundigen om de brug te slaan tussen de bewoners en het buurtteam. In de Indische Buurt wordt met bewoners samen gebouwd aan een groep vertrouwenspersonen die een brugfunctie vervullen tussen de bewoners en het buurtteam.

Grootste gemene deler van de vier projecten is dat er wordt gewerkt aan schulden en/of armoede van Amsterdammers in de buurt, en dat de focus ligt op mensen die wantrouwend zijn tegenover ‘het systeem’ (en die dus moeilijk bereikbaar zijn). Door de inzet van ‘vertalers’ (zij het sleutelfiguren, ‘bagagedragers’, vertrouwenspersonen en/of ervaringsdeskundigen) wordt geprobeerd om de brug te slaan tussen de systeemwereld van de Gemeente Amsterdam en de leefwereld van de Amsterdamse buurtbewoner. De centrale vraag die in dit onderzoek wordt beantwoord, is wat er nodig is om een community van bewoners te laten ontstaan, het vertrouwen te winnen, en de schulden en/of armoede van bewoners aan te pakken.

O&S doet in 2022 een kwalitatief onderzoek naar de onderdelen van de verschillende projecten die (niet) werken, waarom en voor wie. Het onderzoek richt zich op veranderingen in armoede/schuldenpositie van bewoners, het vertrouwen naar de overheid en het gemeenschapsgevoel (community-building).

 

 

Image credits

Icon image: Screenshot_Jongeren schulden_artikel Het Parool