Article

Tussen Besluit en Bezwaar

Eindrapport 2018

In dit rapport worden de resultaten weergegeven van het vooronderzoek 'Tussen Besluit en Bezwaar' met als doel zicht te krijgen op de manier waarop en de omstandigheden waaronder burgers, ingeval van onvrede met een besluit, gestimuleerd worden een informele procedure te verkiezen boven de formele bezwaarprocedure.

All rights reserved

Media

Documents