Article

Amsterdams experiment met de Bijstand

In het Amsterdams Experiment met de Bijstand worden verschillende typen begeleiding geboden aan deelnemers (extra aandacht, zelfregie en reguliere begeleiding). In dit onderzoek wordt gekeken welk type begeleiding voor welke groep het meest effectief is om deel te nemen aan parttime werk, om uit te stromen naar werk en wat het effect is op diverse 'zachte' indicatoren zoals welzijn en ervaren gezondheid. Het experiment loopt vanaf 2019. In 2021 is een T2-onderzoek door de HvA en UvA gepubliceerd. Dit T2-onderzoek concentreert zich kwantitatief op de verschillen in de drie begeleidingsvormen (extra aandacht, zelfregie en reguliere begeleiding) en het effect daarvan op financiële en maatschappelijke zelfredzaamheid en gezondheid van de deelnemers. Met diepte-interviews met bijstandsgerechtigden en met klantmanagers is in de periode oktober 2020 en april 2021 aanvullend kwalitatief onderzoek gedaan naar de ervaringen met de bijverdienpremie, gezondheid en parttime werk, alsmede de begeleiding door klantmanagers.

De belangrijkste inzichten uit de onderzoeken zijn:
• tussen de experimentgroepen is geen significant verschil in kans om uit te stromen naar werk;
• deelnemers die aan het begin van het experiment 16 uur of meer per week werk(t)en hebben bij T2 twee keer zoveel kans om uit te stromen dan zij die minder dan 17 uur of niet werk(t)en;
• deelnemers ingedeeld in extra aandachtgroep hebben aan het einde van het experiment vaker betaald werk (gevonden) en werken gemiddeld meer uren dan deelnemers in zelfregie en de vergelijkingsgroep. Tussen deze beide laatste experimentgroepen is geen significant verschil;
• deelnemers in de EA hadden tijdens de coronacrisis minder kans hun werk te verliezen dan deelnemers in de andere 2 groepen;
• deelnemers geven in de T2 een positiever rapport cijfer voor Welzijn dan in T1 (7,5);
• deelnemers die werken geven in T2 een positiever rapport cijfer voor betaald werk dan T1 (7,8);
• deelnemers geven in de T2 een positiever rapport cijfer voor financiën (5,8);
• De waardering voor klantmanager is in de extra aandacht groep gestegen en in de zelfregiegroep gedaald.

Het wetenschappelijk experiment is per 1 maart 2021 beëindigd. De effecten worden nog een jaar gevolgd, waarna de eindrapportage rond de zomer van 2022 wordt verwacht.