Article

Interventie onderzoek sociaal domein

Weten wat werkt in het sociaal domein

Binnen de afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) van de GGD Amsterdam is de afgelopen jaren, in samenwerking met collega’s binnen het cluster Sociaal, invulling gegeven aan de opdracht ‘Weten wat werkt in het Sociaal domein’ om de kennis en de kennisinfrastructuur op het gebied van evaluatieonderzoek gericht op de effecten van interventies binnen het cluster Sociaal te versterken. Het doel van deze opdracht is om middels evaluatieonderzoek te leren van wat werkt en op deze wijze bij te dragen aan het verbeteren van dienstverlening aan de Amsterdammers. Binnen de gemeente Amsterdam en zeker ook binnen het sociaal domein wordt steeds meer belang gehecht aan de inzet van bewezen effectieve interventies ofwel om meer evidence based te gaan werken/handelen. Evaluatie onderzoek draagt hier een belangrijke steen aan bij. Onderzoek helpt om een betrouwbaar oordeel te kunnen geven over geschiktheid van methoden en aanpakken. Dat betekent dat wetenschappelijke kennis een belangrijke rol moet krijgen bij de ontwikkeling van beleids- en praktijkinterventies (vanaf nu interventies) zodat de kans op succes wordt vergroot. Vervolgens zal uit evaluatieonderzoek moeten blijken of de interventies werken.

Looptijd: 2017-2022

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelies van Loon, onderzoeker.

All rights reserved

Image credits

Header image: weten wat werkt in sociaal domein