Editor

Annelies van Loon

Geneeskundige Gezondheidsdienst (GGD) | Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie

 • Collection (4)

  Onderzoek voedselomgeving en voedselgedrag…

  Public
  Read more about
 • Collection (2)

  Presentaties OnderzoekersOverleg

  Public
  Read more about
 • Public

  Vluchtelingenmonitor rond gezondheid

  OIS brengt elk halfjaar de situatie van de Amsterdamse statushouder in…

  Read more about
 • Collection (18)

  GGD Amsterdam - Public Health Service

  Public
  Read more about
 • Collection (4)

  affordable and accessible food

  Public
  Read more about
 • Public

  Sociaal economische en ethnische verschillen in relatie tussen kosten voeding en kwaliteit voedsel

  Read more about
 • Public

  Covid en oudere migranten

  De corona pandemie heeft sommige bevolkingsgroepen zoals ouderen en mensen…

  Read more about
 • Public

  Film over G4-USER

  Een portret en overzicht van de onderzoeken

  Read more about
 • Public

  Interventie onderzoek sociaal domein

  Weten wat werkt in het sociaal domein

  Read more about
 • Public

  Amsterdamse nota gezondheidsbeleid 2021-2025

  Gemeenteraad 1/2 december 2021

  Read more about
 • Collection (20)

  Healthy food environment – Dossier Food

  Public
  Read more about
 • Collection (23)

  Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en…

  Public
  Read more about
 • Collection (3)

  Onderzoek 2021 GGD

  Public
  Read more about
 • Public

  Huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart

  Bij de gemeenten van Amsterdam en Amstelland is er behoefte aan informatie…

  Read more about
 • Public

  Hoog-risico HPV infecties bij mannen die seks hebben met mannen: incidentie, persistentie en risicofactoren over 5 jaar observatietijd

  Read more about
 • Public

  Veranderingen over de tijd in seks-gerelateerd drugsgebruik/chemsex onder mannen die seks hebben met mannen en de associatie met hiv…

  Read more about
 • Public

  PrEP gebruikers: Lopen zij een extra risico op een hepatitis C virus (HCV) infectie?

  Read more about
 • Public

  Acute HIV detectie en snelle linkage to care (AHI)

  In dit project wordt gepoogd mannen die seks hebben met mannen die…

  Read more about
 • Public

  Virological and serological predictors of high-grade anal intraepithelial neoplasia (HGAIN) in HIV-infected men who have sex with men…

  Read more about
 • Public

  International Collaborative of Prospective Studies of HIV and Hepatitis in IDU

  Read more about
 • Public

  Screening van migranten op hepatitis B en C en hiv bij de TBC-afdeling

  Read more about
 • Public

  De incidentie van dengue virus infectie onder reizigers naar Suriname

  De GGD Amsterdam doet momenteel onderzoek naar het vóórkomen van…

  Read more about
 • Public

  Gezondheidsrisico's bij langlopende evenementenvergunningen

  Inventariseren van de gezondheidsrisico's die op kunnen treden bij…

  Read more about
 • Public

  Referentietaak GO: GOREF

  Uitvoering van landelijke monitoring van resistentie van Neisseria…

  Read more about
 • Public

  The Netherlands-Indonesia Study on the Epidemiology of Antimicrobial Resistance Neisseria gonorrhoeae (THE NEISSERIA PROJECT)

  Read more about
 • Public

  HP4V-men: HPV vaccination intention among male clients of the STI outpatient clinic

  Read more about
 • Public

  Verkennend onderzoek naar sociale basis interventies in Amsterdam tijdens intelligente lockdown 2020

  Read more about
 • Collection (6)

  Overview Covid-19 studies of the GGD

  Public
  Read more about
 • Collection (16)

  Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en…

  Public
  Read more about
 • Public

  Symposium Participatie

  Op 6 juli 2017 vond een symposium plaats over het bevorderen van…

  Read more about
 • Collection (8)

  The coronacrisis

  Public
  Read more about
 • Public

  OGGZ monitor 2014

  De openbare gezondheidszorg draagt zorg aan personen of gezinnen waarbij…

  Read more about
 • Public

  De aanpak van schulden bij dreigende huisuitzetting

  Een verkenning in Rotterdam en Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Planet Homeless: Governance arrangements in Amsterdam, Copenhagen and Glasgow

  Read more about
 • Public

  Sociaal uitgesloten in de grote stad

  Sociale uitsluiting is zowel een oorzaak als een gevolg van een slechtere…

  Read more about
 • Public

  Health, drugs and service use among deprived single men

  Comparing (subgroups) of single male welfare recipients against employed…

  Read more about
 • Public

  Mankracht en Meetellen

  Lessons learned uit peer- research OGGZ/MO

  Read more about
 • Public

  Participatie, empowerment en herstel; een inventarisatie van meetinstrumenten

  Read more about
 • Public

  Sterk en Zwak in Amsterdam

  Een analyse van 11 leefdomeinen in 22 Amsterdamse gebieden

  Read more about
 • Public

  Effectiviteit maatregelen in lokaal geluidbeleid

  Afscherming van een deel van de gevel

  Read more about
 • Public

  Adembenemende brommers

  Invloed brommers en scooters op luchtkwaliteit

  Read more about
 • Public

  Lekker Gezond

  Het project 'Lekker Gezond' evalueert het gezonde voedingsbeleid van Jump

  Read more about
 • Public

  Gezond slapen

  Het project Gezond Slapen richt zich op het stimuleren van gezond…

  Read more about
 • Collection (3)

  Onderzoek 2020 GGD

  Public
  Read more about
 • Public

  Plan van aanpak ontwikkeling onderzoeksagenda effectmetingen Basisvoorzieningen

  Read more about
 • Public

  Evaluatie Welzijn op Recept verwijzingen door wijkverpleegkundigen

  n oktober 2018 is de GGD in opdracht van OJZ een evaluatieonderzoek naar…

  Read more about
 • Public

  PERFECT

  Planning for Environment and Resource eFficiency in European Cities and…

  Read more about
 • Public

  Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)

  Meten en volgen van de zelfredzaamheid van kwetsbare populaties

  Read more about
 • Public

  Healthy Urban Route Planner (HURP)

  AMS Stimulus Project

  Read more about
 • Collection (2)

  Onderzoek leefomgeving 2018

  Public
  Read more about
 • Collection (31)

  Infectieziekten 2018

  Public
  Read more about
 • Collection (8)

  Onderzoek Epidemiologie, Gezondheidsbevordering…

  Public
  Read more about
 • Collection (14)

  Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving

  Public
  Read more about
 • Public

  Interventie onderzoek sociaal domein

  Binnen de gemeente Amsterdam en zeker ook binnen het sociaal domein wordt…

  Read more about
 • Collection (3)

  Onderzoek 2018 GGD

  Public
  Read more about
 • Public

  Themabijeenkomst Participatie van burgers in beleid en onderzoek

  Op 7 november 2017 organiseerde de GGD Amsterdam in samenwerking met het…

  Read more about
 • Public

  Kijk! Een gezonde wijk!

  Slotermeer is uitgekozen voor een groot onderzoeksproject waarmee via een…

  Read more about
 • Public

  ClairCity

  Betere luchtkwaliteit in steden door actieve burgers

  Read more about
 • Collection (13)

  Academische Werkplaats G4-USER

  Public
  Read more about
 • Collection (4)

  Academische werkplaatsen GGD

  Public
  Read more about
 • Collection (17)

  Onderzoek 2017 GGD

  Public
  Read more about