Article

Plan van aanpak ontwikkeling onderzoeksagenda effectmetingen Basisvoorzieningen

Basisvoorzieningen zijn voorzieningen die in alle wijken noodzakelijk geacht worden voor het goed functioneren van de dragende samenleving en die toegankelijk zijn voor alle bewoners. De dragende samenleving is in 2017 gedefinieerd als “dat wat Amsterdammers zelf doen of in potentie zouden kunnen doen, voor zichzelf, voor elkaar en gezamenlijk”. Het betreft het collectieve aanbod vanuit de stadsdelen op het gebied van jongerenwerk, mantelzorgondersteuning, activering en participatie, vrijwilligerswerk en maatschappelijke dienstverlening . Deze voorzieningen zorgen ervoor dat bewoners die ondersteuning nodig hebben, langer zonder of met minder professionele hulp, zelfstandig kunnen blijven wonen en jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen.
Aan onderzoekers van de GGD Amsterdam, afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ), is de vraag voorgelegd om in de komende jaren meer inzicht te bieden in de effectiviteit van basisvoorzieningen, waarbij jaarlijks een tweetal specifieke voorzieningen wordt onderzocht. In dit voorstel wordt een plan van aanpak beschreven om te komen tot een onderzoeksagenda: welke specifieke voorzieningen worden de komende jaren onderzocht, en wat is een haalbare methode om inzicht te krijgen in de effectiviteit hiervan. Vervolgens wordt voor elke te evalueren voorzieningen een voorstel geschreven voor het uitvoeren van een effect onderzoek. Idealiter bouwen deze voorstellen voort op dezelfde bouwstenen en wordt een methodiek ontwikkeld die voor meerdere basisvoorzieningen kan worden ingezet.

Looptijd: 2019

All rights reserved