Article

Capaciteitenprofiel (CAP) in de JGZ

Dit project onderzoekt de toegevoegde waarde van het CAP in de JGZ. Jeugdartsen in Amsterdam gebruiken sinds 2016 het CAP als instrument voor het best passend onderwijs voor kinderen met beperkingen.

Het CAP is ontwikkeld in de kinderrevalidatie. Het classificeert en beschrijft de extra zorgbehoefte van kinderen met meervoudige beperkingen. Dus niet 'wat zijn de beperkingen van het kind', maar 'welke zorg heeft het kind nodig om te kunnen participeren'. Dit project bekijkt of het CAP het vinden van een best passende school ondersteunt. De onderzoekers kijken of de bestaande CAP van kinderen op regulier en speciaal basisonderwijs in Amsterdam voorspellen op welk type school zij geplaatst zijn. En wat de redenen zijn wanneer een kind niet op de best passende school zit.

Het CAP is een instrument waarmee jeugdartsen eenduidig kunnen communiceren over een kind met scholen, kinder(revalidatie)-artsen en ouders. De afgelopen jaren is gewerkt aan belangrijke randvoorwaarden: draagvlak van JGZ en het speciaal onderwijs, scholing van jeugdartsen, invoering in het DD JGZ, casuïstiek bespreken. De volgende stap is onderzoek.

Projectgegevens

Onderzoekers: Nuria Zijlstra, Anneke Ligtenstein  
Praktijkorganisatie: GGD Amsterdam JGZ
Andere betrokkenen: Mariëtte Hoogsteder (VUmc), Anke Meester-Delver (AMC), Silvia van den Heijkant (GGD Amsterdam / VUmc) Start: 2016
Duur: lang lopend

 

Bron: website UMC

Image credits

Icon image: Fotograaf: Edwin van Eis. Valentijnschool, uit fotobank gemeente Amsterdam