Collection (13)

Academische Werkplaats G4-USER

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

G4-USER (Urban Social Exclusion Research) is een werkplaats waarin de G4, de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, samenwerken met het VUmc, Erasmus MC, Radbouduniversiteit op het terrein van de openbare geestelijke gezondheidszorg. GGD Amsterdam is de projectleider van deze werkplaats.

More information

De missie van de Academische Werkplaats G4-USER is het ontwikkelen van strategieën binnen de OGGZ  voor vroegtijdige signalering en beïnvloeding van risico- en beschermende factoren voor gebrek aan zelfredzaamheid in de samenleving ter reductie van de sociale uitsluiting.

Voor meer informatie zie: website g4-user

USER is een samenwerkingsverband van:
• de GGD Amsterdam
• de GGD Den Haag
• de GGD Rotterdam
• de GGD Utrecht
• de universiteit VUMC/InGeest
• de universiteit LUMC
• de universiteit ErasmusMC
• de universiteit UMC St Radboud

Additional info

Image credits

Header image: Banner G4-USER

Icon image: Logo G4-USER

Sort on: