Editor

Françoise Rondaij-Koch

Geneeskundige Gezondheidsdienst (GGD) Afdeling Gezond Leven

Redacteur

 • Public

  Suïcide door middel van zelfdodingspoeders

  Een trendonderzoek op basis van registraties van forensisch artsen.

  Read more about
 • Collection (4)

  Gezond Leven 2023

  Public
  Read more about
 • Public

  Ambulantisering Amsterdam

  Ambulantisering is de trend van de toename in het aandeel mensen met een…

  Read more about
 • Public

  Voeding, Gezin en Buurt

  Voeding, Gezin & Buurt is een kwalitatief verdiepend onderzoek naar de…

  Read more about
 • Public

  Persbericht Parool: 40 procent Amsterdammers met laag inkomen zegt minder te eten wegens geldgebrek

  Read more about
 • Public

  Betaalbaarheid gezonde voeding in Amsterdam

  Verkennend onderzoek naar de aard en omvang van de groep die problemen…

  Read more about
 • Public

  Gezonde voeding en sociaal economische positie in Amsterdam

  Kernpunten
  • Amsterdammers met een krappe beurs en lage opleiding eten…

  Read more about
 • Collection (4)

  Onderzoek voedselomgeving en voedselgedrag…

  Public
  Read more about
 • Public

  How are children and young people engaged in research on paediatric obesity and which issues do they report?

  Read more about
 • Public

  Clientperspectief in de monitor crisisketen

  Sinds 2017 wordt de acute crisisketen psychiatrie in Amsterdam gevolgd…

  Read more about
 • Public

  Monitor Beleidsprogramma Aanpak Dakloosheid 2021-2025

  In 2021 is het beleidsprogramma Dakloosheid “Een nieuwe start. Samen op…

  Read more about
 • Public

  JUMP-in at Amsterdam primary schools has positive effect on children's weight development

  Read more about
 • Collection (19)

  Gezond Leven 2022

  Public
  Read more about
 • Public

  Vluchtelingenmonitor rond gezondheid

  OIS brengt elk halfjaar de situatie van de Amsterdamse statushouder in…

  Read more about
 • Collection (7)

  Sarphati Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Collection (8)

  Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg

  Public
  Read more about
 • Collection (0)

  Leefomgeving

  Public
  Read more about
 • Collection (2)

  Jeugdgezondheidszorg

  Public
  Read more about
 • Collection (27)

  Gezond Leven

  Public
  Read more about
 • Collection (18)

  GGD Amsterdam - Public Health Service

  Public
  Read more about
 • Collection (18)

  Gezond Leven 2023

  Public
  Read more about
 • Public

  Covid en oudere migranten

  De corona pandemie heeft sommige bevolkingsgroepen zoals ouderen en mensen…

  Read more about
 • Public

  Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen: Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn

  Read more about
 • Public

  Effecten coronacrisis op de zorg van kwetsbare groepen

  Veel organisaties hebben grootschalig hulp verleend aan kwetsbare mensen…

  Read more about
 • Public

  Drugsgerelateerde Sterfte

  Onderzoek naar de praktijk van de detectie en registratie van…

  Read more about
 • Public

  Amsterdamse Gezondheidsmonitor

  De gemeente Amsterdam heeft informatie nodig over de gezondheid en de…

  Read more about
 • Collection (3)

  Onderzoek 2022 GGD

  Public
  Read more about
 • Public

  Impactmonitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2012-2020

  Gemeenteraad 6 oktober 2021

  Read more about
 • Public

  Middelengebruik bij suïcide

  In kaart brengen en vergelijken van de aard van intoxicatie bij…

  Read more about
 • Public

  Suïcide door middel van barbituraten of helium

  Door verschillende belangenverenigingen worden methoden gepropageerd voor…

  Read more about
 • Public

  Veerkracht pilot 2: Proefimplementatie en evaluatieonderzoek van 'Op weg met veerkracht' in Amsterdam

  Read more about
 • Public

  OGGZ Monitor

  De openbare gezondheidszorg draagt zorg aan personen of gezinnen waarbij…

  Read more about
 • Public

  Vaccinatiegraad en vaccinatiebereidheid

  Al jaren zien we een dalende vaccinatiegraad in de regio Amsterdam. De…

  Read more about
 • Public

  Onderzoek gedragsmaatregelen corona en welbevinden Amsterdam

  Sinds maart 2020 heeft de Nederlandse overheid diverse maatregelen…

  Read more about
 • Public

  Monitor stroomstootwapen (SSW)

  De Nationale Politie treft op dit moment de voorbereidingen voor de…

  Read more about
 • Public

  Monitor advies en meldpunt OGGZ

  Het Advies- en Meldpunt OGGZ is een regionale meldfunctie voor personen…

  Read more about
 • Public

  Vroegsignalering middelengebruik bij patiënten op SEH en in de arrestantenzorg

  Read more about
 • Public

  Sterk en Zwak in Amsterdam

  Met de ZRM als voorbeeld wordt in dit project een beschrijving van de (O…

  Read more about
 • Collection (23)

  Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en…

  Public
  Read more about
 • Collection (3)

  Onderzoek 2021 GGD

  Public
  Read more about
 • Public

  Huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart

  Bij de gemeenten van Amsterdam en Amstelland is er behoefte aan informatie…

  Read more about
 • Collection (6)

  Overview Covid-19 studies of the GGD

  Public
  Read more about
 • Collection (16)

  Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en…

  Public
  Read more about
 • Public

  Winterkoude onderzoek

  Om zicht te krijgen op de feitelijk daklozen in Amsterdam voert de GGD…

  Read more about
 • Public

  Monitor Acute Crisisketen Amsterdam

  De acute crisisketen in Amsterdam zorgt dat mensen met acute…

  Read more about
 • Public

  Meten=weten: de kunst om veiligheid te meten

  Voor de publieke gezondheidszorg is het van belang zicht te hebben op en…

  Read more about
 • Public

  Jeugdgezondheidsmonitor Amstelland

  Met de Jeugdgezondheidsmonitor wordt periodiek de lichamelijke en…

  Read more about
 • Collection (8)

  The coronacrisis

  Public
  Read more about
 • Public

  Winterkoude opvang 2012-2013

  Een beschrijving van aantallen in kenmerken van dak- en thuislozen die…

  Read more about
 • Public

  Winteropvang 2016/2017

  Commissie Zorg & Sport 13 juli 2017

  Read more about
 • Public

  Winteropvang 2017/2018

  In de winterperiode verzorgt de gemeente Amsterdam samen met de…

  Read more about
 • Public

  OGGZ monitor 2014

  De openbare gezondheidszorg draagt zorg aan personen of gezinnen waarbij…

  Read more about
 • Public

  Het schatten van feitelijk daklozen in de G4

  met registratiegegevens van de winterkoudeopvang

  Read more about
 • Public

  De aanpak van schulden bij dreigende huisuitzetting

  Een verkenning in Rotterdam en Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Klaar voor de start?!

  Een onderzoek naar determinanten van recidive na ontslag uit detentie

  Read more about
 • Public

  Planet Homeless: Governance arrangements in Amsterdam, Copenhagen and Glasgow

  Read more about
 • Public

  ZRM-klantprofielen in het Sociaal Domein

  Een eerste ontwerp van klantprofielen op basis van de Zelfredzaamheid

  Read more about
 • Public

  Woninglijken in de G4

  In de 4 grote steden (G4) worden jaarlijks gemiddeld 70 overleden personen…

  Read more about
 • Public

  Sociaal uitgesloten in de grote stad

  Sociale uitsluiting is zowel een oorzaak als een gevolg van een slechtere…

  Read more about
 • Public

  Health, drugs and service use among deprived single men

  Comparing (subgroups) of single male welfare recipients against employed…

  Read more about
 • Public

  Mankracht en Meetellen

  Lessons learned uit peer- research OGGZ/MO

  Read more about
 • Public

  Het voortraject van Amsterdamse zwerfjongeren

  Risicofactoren en hulpverlening tijdens hun jeugd

  Read more about
 • Public

  Signalen van toename van daklozen in de G4: feit of fictie?

  Quick scan van visies en cijfers over de ontwikkelingen in het aantal…

  Read more about
 • Public

  Feitelijk dakloos in de G4

  In de winter van 2011/2012 hebben de vier grote steden voor de tweede maal…

  Read more about
 • Public

  Zelfredzaam dak- of thuisloos in de G4

  Onderzoek naar de mate van zelfredzaamheid van personen die zich in 2011…

  Read more about
 • Public

  Participatie, empowerment en herstel; een inventarisatie van meetinstrumenten

  Read more about
 • Public

  Sterk en Zwak in Amsterdam

  Een analyse van 11 leefdomeinen in 22 Amsterdamse gebieden

  Read more about
 • Collection (3)

  Onderzoek 2020 GGD

  Public
  Read more about
 • Collection (31)

  Infectieziekten 2020

  Public
  Read more about
 • Public

  Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)

  Meten en volgen van de zelfredzaamheid van kwetsbare populaties

  Read more about
 • Collection (8)

  Onderzoek Epidemiologie, Gezondheidsbevordering…

  Public
  Read more about
 • Collection (41)

  Infectieziekten 2019

  Public
  Read more about
 • Collection (4)

  Onderzoek 2019 GGD

  Public
  Read more about
 • Public

  BIG Data

  Big data zijn procesdata die ontstaan door het maatschappelijk verkeer.

  Read more about
 • Collection (26)

  Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en…

  Public
  Read more about
 • Public

  Interventie onderzoek sociaal domein

  Binnen de gemeente Amsterdam en zeker ook binnen het sociaal domein wordt…

  Read more about
 • Collection (4)

  GGD Hoogleraren

  Public
  Read more about
 • Collection (3)

  Onderzoek 2018 GGD

  Public
  Read more about
 • Collection (13)

  Academische Werkplaats G4-USER

  Public
  Read more about
 • Collection (4)

  Academische werkplaatsen GGD

  Public
  Read more about
 • Collection (17)

  Onderzoek 2017 GGD

  Public
  Read more about