Article

Sterk en Zwak in Amsterdam

Een analyse van 11 leefdomeinen in 22 Amsterdamse gebieden

In welke Amsterdamse gebieden en voor welke leefdomeinen gaat het minder goed met de inwoners? Uit welke leefdomeinen kan een gebied juist kracht putten? Om een bijdrage te leveren aan het antwoord op deze vragen heeft de GGD, vanuit haar taak om inzicht te geven in de gezondheidssituatie van de bevolking, een nieuw instrument ontwikkeld. Hiermee brengen we verschillende leefdomeinen in kaart die samenhangen met de gezondheid van (met name) de volwassen inwoners in de gebieden van Amsterdam. Waar zien we sterke en zwakke punten?

Gebiedsgericht werken vraagt om gebiedscijfers
In het sociaal domein hebben we te maken met complexe, sociaaleconomische, somatische en psychosociale problematiek. In Amsterdam is gebiedsgericht werken in het sociaal domein geintroduceerd, bijvoorbeeld voor de wijkzorg en de inrichting van de basisvoorzieningen. Met het gebiedsgericht werken neemt de behoefte aan gebiedsgerichte informatie over een brede range aan leefdomeinen toe ter ondersteuning van de verschillende partijen die samenwerken in een gebied. Betrouwbare informatie is nodig om sturing te geven aan beleid en uitvoering.

Voor het in beeld brengen van de 22 Amsterdamse gebieden hebben wij, in de geest van de Zelfredzaamheidmatrix (ZRM)1, 11 leefdomeinen gedefinieerd:
1. Financiën
2. Werk en Opleiding
3. Huisvesting
4. Huiselijk Geweld
5. Geestelijke Gezondheid
6. Lichamelijke Gezondheid
7. Middelengebruik
8. Leefbaarheid
9. Sociaal Netwerk
10. Maatschappelijke Participatie
11. Criminaliteit en Veiligheid

 

Auteurs: Claudia Verhagen en Marcel Buster

Bron: website G4-USER

Image credits

Icon image: Pixabay - Amsterdam

Media

Documents