Article

Monitor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen: jongvolwassenen, volwassenen en gezinnen

De Amsterdamse maatschappelijke opvang (MO) en beschermd wonen (BW) bieden opvang en begeleiding aan kwetsbare burgers. De maatschappelijke opvang is er voor de beperkt zelfredzame dakloze Amsterdammer. Beschermd wonen voor de Amsterdammer waarbij een beschermende woonomgeving nodig is voortkomend uit een psychiatrische aandoening. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie cliëntengroepen: de jongvolwassenen, volwassenen en gezinnen. Amsterdam onderscheidt daarmee vier ketens: de keten maatschappelijke opvang, dakloze jongeren, dakloze gezinnen en beschermd wonen. De ketens hebben een vergelijkbare centrale aanpak, waarbinnen de belangrijkste aanbieders en partners nauw samenwerken. Hoewel de ketens apart zijn georganiseerd, hangen ze onderling samen. De ketens worden daarom gezamenlijk beschreven in de monitor maatschappelijke opvang en beschermd wonen: jongvolwassenen, volwassenen en gezinnen.

De jaarlijkse monitor maatschappelijke opvang en beschermd wonen biedt een overzicht van de vraag en aanbod van de zorgketens. Hoe groot is de vraag naar MO en BW in Amsterdam? Wie melden zich bij de verschillende centrale toegangen? Wat is het aanbod van de opvang? Hoelang wacht men op een plek? Hoelang verblijft men in de MO of BW? Hoeveel cliënten stromen uit naar een zelfstandige woning?

De monitor wordt uitgevoerd door het cluster Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) van de GGD. In het kader van deze monitor wordt nauw samengewerkt met het cluster Maatschappelijke Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) van de GGD. Voor de monitoring van de ketens MO en BW fungeert het registratiesysteem Trajectus als belangrijkste informatiebron. De monitor wordt gefinancierd door de rve Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) en biedt de mogelijkheid het gemeentelijk beleid af te stemmen op de behoefte aan MO en BW.

Looptijd: 2011-2019

All rights reserved