Collection (4)

Maatschappelijke Opvang & Beschermd Wonen

De Maatschappelijk Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW), ook afgekort als MOBW, vallen onder de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). In de Wmo wordt beschreven dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, maar ook dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van mensen die niet voldoende zelfredzaam zijn.

More information

Image credits

Header image: Wikimedia Commons - ZuidOost

Sort on: