Collection (27)

Gezond Leven

De afdeling Gezond Leven is dé kennis-, advies en innovatie afdeling voor gezondheidspreventie, waar verschillende disciplines samenwerken om de gezondheidsverschillen in Amsterdam en Amstelland terug te dringen.

Waar je geboren wordt, hoe je woont, wat je hoogst genoten opleiding is en wat je jaarlijks verdient: er zijn veel factoren die impact hebben op iemands kans op gezondheid. Het terugdringen van gezondheidsachterstanden is niet mogelijk met alleen interventies gericht op het individu of op een sector. Om echt impact te kunnen maken is samenwerking met andere domeinen noodzakelijk. Door alle expertise te concentreren zet de GGD Amsterdam in op duurzame preventie en het creëren van gelijke kansen op gezondheid voor alle Amsterdammers en Amstellanders.
Hierbij is extra aandacht voor de meest kwetsbare groepen, waar de mogelijkheden voor het behalen van gezondheidswinst het grootst zijn. De GGD Amsterdam werkt vanuit positieve gezondheid, doen waar nodig onderzoek en sluiten aan bij de leefwereld van de Amsterdammers en Amstellanders in al hun diversiteit. Met en voor de inwoners werken we aan een gezonde sociale, fysieke en zorgomgeving.More information

Image credits

Header image: diversiteit | artist: M. Alabaldrasool

Icon image: Visual Gezond Leven

Sort on: