Article

Afwegingen bij re-integratie & jobcoaching

Complex web van factoren

Doelstelling en onderzoeksvraag
Met dit onderzoek beoogden we de volgende doelstellingen te realiseren:
1. Meer inzicht krijgen in de oordeels- en besluitvorming van professionals uit verschillende beroepsgroepen in de re-integratie richting en begeleiding bij werk van mensen met een arbeidsbeperking.
2. De onderlinge dialoog stimuleren tussen de diverse professionals in de keten over hun afwegingen, met als doel om blijvend van elkaar te leren.
3. De inzichten en opbrengsten proactief delen met professionals in het werkveld om zo draagvlak en enthousiasme te creëren voor de thema’s en het bijdragen aan vervolgstappen in het opstellen van een gedeeld afwegingsmodel.

De centrale onderzoeksvraag luidt:
Welke afwegingen en keuzes maken verschillende soorten professionals in de re-integratie richting werk en in de begeleiding bij het werk van mensen met een arbeidsbeperking en welke factoren spelen hierbij een rol?

De twee kernaspecten in de centrale onderzoeksvraag, namelijk het afwegingsproces (welke afwegingen de professionals maken) en de factoren die van invloed zijn op deze afwegingen, vormen samen het afwegingskader van re integratieprofessionals en jobcoaches.

Auteurs: Femke Bennenbroek, Aida Buckle, Anne Drijvers, Neele Kistemaker, Rosanne Oomkens,
Silvia Rossetti, Lotte Salome, Roos van der Schoor & Marte Wachter

 

Gepubliceerd met de toestemming van Panteia

 

Image credits

Header image: 74741-Campangne-bekers-49.jpg

Media

Documents